Wpusty

 

Wpusty uliczne są jednym z najważniejszych elementów skomplikowanego systemu kanalizacji odwadniającej. Dlatego niezwykle istotnym jest fakt, aby dokonywać przemyślanych wyborów, podczas zakupu takich elementów. Współczesne wpusty wykonywane są z tradycyjnych materiałów jak glina, mieszanka betonowa czy kamionka, albo z materiałów tworzywowych czyli polimerów PCV, PP, PE. Na wybór konkretnego materiał wpływ ma przyszła eksploatacja. Zaleca się dobieranie części trwalszych, wytrzymalszych do systemów znajdujących się na trakcjach komunikacyjnych o bardzo natężonym ruchu. Trakcji takich nie sposób często odnawiać czy naprawiać. Przeznaczone do takich dróg elementy ciągów kanalizacyjnych są droższe, ale jednocześnie sprawniejsze i lepsze. Natomiast na drogach i ulicach o mniejszym natężeniu ruchu można wykorzystać tańsze elementy. Baczną uwagę trzeba również zwrócić na przyszłą możliwość bezproblemowego czyszczenia i konserwacji elementów. Uwzględnienie wszystkich aspektów pozwoli wybrać odpowiednie komponenty trakcji.