Składowe

 

Jednym ze składowych elementów kanalizacji licznej są wpusty uliczne odpowiedzialne za wychwytywanie i transport wody opadowej z ciągów komunikacyjnych. Ciągi takie to ulice, place, parkingi, chodniki, podjazdy. Elementy mają stałą średnicę 50 cm. Z systemem kanalizacji związane są wpusty przy pomocy przykanalika z rur wykonanych z betonu, tworzyw sztucznych plimerowanych typu PCV, PP, PE, ewentualnie z kamionki. Ich średnica może się wahać od 25 cm do 15 cm. Szczelina między wpustem a ciągiem kanalizacyjnym musi zostać starannie zamknięta. Zakończenie wpustu z jego podstawa łączy krąg pośredni KB, w którym można zamontować otwór albo zamknąć na trwałe. Spoina powinna być wykonana z zaprawy betonowej z asfaltem, albo samej betonowej. Najniższa, denna część wpustowa to podstawa wpustu KB, czyli osadnik. To ta właśnie część łączy się bezpośrednio z podłożem. Natomiast cześć górna zwana pierścieniem odciążającym. Jego zadanie polega na przenoszeniu obciążenia z ruchu na drodze na samą nawierzchnię, bez obciążania elementu kanalizacji.