Czyszczenie

 

Ostatnimi czasy wzrosła rola systemów odwadniających za względu na obfite opady. W przeciągu ostatnich 7-8 lat wzrosła ilość deszczowych pór. W lecie i na jesieni bardzo podnosi się stan wód. Z tego tytułu okazało się, że wiele systemów kanalizacji drogowej i ulicznej, nie jest w stanie sprostać tak ogromnej ilości wody opadowej. Tworzą się zatory, wylania i podmycia. W efekcie cały odcinek trakcji komunikacyjnej, energetycznej lub ulicznej ulega zaczopowaniu. Wpusty uliczne nie są w stanie przenieść takiej ilości wody i zanieczyszczeń. Następuje cofnięcie się wód na całym odcinku. Przy temperaturach powyżej 0 stopni nie dochodzi do uszkodzeń nawierzchni. Jednak kiedy po wylaniu się za studzienek wody nastąpi nocne obniżenie temperatury przygruntowej poniżej 0 stopni, może dojść do trwałego uszkodzenia nawierzchni. Kiedy woda w szczelinach zamarznie to rozsadzi podłoże. Może również dojść do wypadków samochodowych spowodowanych poślizgiem. Dlatego należy przeciwdziałać uszkodzeniom i myśleć perspektywicznie podczas konstruowania i projektowania nowych dróg.